In mijn praktijk wordt gewerkt met het Bats-Bio-Psycho-Sociaal model. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat het chemische proces in het lichaam in samenhang staat tot ons gevoelsleven en ons denken en dat dit van invloed is op ons manifesteren.
Met onderstaande triade wordt dit symbolisch uitgedrukt.

 

 

Van de structuur kan men zeggen dat dit voor 50% bepaald wordt door het DNA van vader en moeder in ons en de wijze waarop dit samensmelt. Dat bepaalt ons gereedschap en materiaal. Daarmee moeten we het doen in ons leven. En iedereen kan het daar ook prima mee doen. Als wij dit gereedschap en materiaal gebruiken naar wat wij voelen en naar wat wij willen - en niet op de manier zoals wij denken dat anderen dat van ons verwachten - brengt dit ons bij ons zelf, ons eigen potentieel.


Deze drie vlakken staan voortdurend bloot aan allerlei invloeden van buitenaf.

Op al deze vlakken kunnen derhalve verstoringen ontstaan. Dan is het de kunst om zò om te gaan met ons zelf, dat we toch in harmonie kunnen blijven. Daarom is het zinvol om de eigen persoonlijkheidsstijl te kennen.
Heeft men daar zicht op, dan is ook te begrijpen waarom ieder mens anders met het leven omgaat dan de mensen in zijn/haar omgeving, zonder dat men aan de eigen behoeften hoeft te twijfelen.

Herkennen, erkennen en op de juiste wijze gebruik maken van je persoonlijkheidsstijl. Daar gaat het om in het leven.
Belangrijk is dus:
Wie ben ik?
Hoe ontstaat de klacht?
Hoe kan ik aan mijn harmonie werken?
Om dit uit te zoeken wordt gebruik gemaakt van een kinesiologische werkstructuur, die sinds 1982 ontwikkeld is uit diverse methoden .

 

Bats Bio-Psycho-Sociaal kinesiologie
Het resultaat van de testprocedure in combinatie met de door de persoon gekozen therapie-vorm(en), vertelt “het verhaal achter de klacht” en draagt tevens de mogelijkheid aan tot herstel c.q. stopzetten van de verstoring (“stoorzender”).


Resultaat
We zien dat, als mensen "hun eigen advies" opvolgen, het regeneratie vermogen in hun cellen geactiveerd kan worden. Indien er geen ernstige pathologie (ziektebeeld) is ontstaan, kan veelal uiterlijk in gemiddeld 3 behandelingen verspreid over ca. 1 jaar positieve verandering bereikt worden.
Welke mensen komen in de praktijk?


Mensen ‘op zoek' naar de oorzaken van disfunctioneren, zich uitend in: lichamelijke klachten,

ongewenst kinderloos,

leerproblemen (dyslexie),

gedragsproblemen,

relatieproblemen,

emotieverwerking,

persoonlijkheidsontwikkeling met betrekking tot school, beroep en bedrijfsadvies.

Mensen ‘op zoek' naar hun ‘eigen' unieke persoonlijkheidsstijl om zo eenvoudig en prettig in het leven te staan. Kortom gelukkig zijn.
Het is wenselijk dat cliënten de tijdens de behandeling aan het licht komende adviezen ook daadwerkelijk opvolgen. Ter ondersteuning krijgt u een cassettebandje mee, met het opgenomen consultgesprek, zodat u thuis alles in alle rust nogmaals kunt naluisteren. Op deze wijze wordt het grootst mogelijke positieve effect bereikt.