BATS BIO-PSYCHO SOCIAAL PERSOOLIJKHEIDSPROFIEL®,

(CLIËNTENSESSIE INFORMATIE Elke cliënt krijgt vooraf per e-mail deze uitgebreide informatie over de manier van werken binnen de praktijk.)

 

Deze door mij (Mary) ontwikkelde behandelwijze kenmerkt zich door een uniek energetisch diagnostisch-interactief praktijkwerkmodel dat enkel door afgestudeerden van mijn Academie wordt gehanteerd.   

 

Ons lichaam is het huis waarin wij wonen (fig. 1 A). 

Waarmee alles wat wij zien, horen, ruiken, proeven en voelen mentaal, emotioneel en cognitief begrepen en verwerkt te dient worden. Waarbij vermeldt dat deze laatstgenoemde cognitieve factor voor 50% beďnvloed wordt door dát wat wij via onze genen van voorouders meekregen. Met de overige 50% kan men voor 100% zelf bepalen in hoeverre men dit erfelijk materiaal van invloed laat zijn.
Figuur 1 A


Door dat gehele huis loopt een ‘elektrische bedrading’ (fig 1), het meridianenstelsel met de 12 meridianen in onderlinge interactie met elkaar functionerend dankzij de Centrale hoofdmeridiaan, bestaande uit het Conceptievat - dat ons in elke moment van nu alert en op adequate wijze de kiezen laat - en de Gouverneur – die daarbij onze mate van standvastig zijn bepaald in elke moment van nu. 


(fig.2 ).


Figuur 1: Ons lichaam ons huis   Figuur 2: Meridianenstelsel


Hoe het werkt:

Ook kent ons huis een ‘meterkast’ - de wervelkolom - met zeven ‘stoppen’, die in de medische wereld bekend staan onder de naam endocriene (hormonale) klieren.

Op fig. 1 zijn deze stoppen te zien als ´schotelantennes´ die in verbinding staan met onze wervelkolom en zo met ons brein (neurologische interactie).

De energetische naam voor zo´n stop is Chakra.

Elke stop heeft een taak in het gebied waarin deze zich bevindt.

Een emotionele taak (onze beleving c.q. gevoel), een mentale taak (ons verlangen c.q. wilskracht) en een fysieke taak (lichamelijk welzijn, balans onderhoudend binnen alle regelsystemen in het lichaam alsmede in relatie tot de wereld om ons heen).

Daarnaast dienen al deze stoppen goed samen te werken via een terugkoppelingsmechanisme dat in regulier medische kring bekend staat als ons aansturend/activerend c.q. rust brengend / terugkoppelend endocrien systeem ten behoeve van de functies binnen alle andere orgaanregelsystemen. Regelsystemen, die door middel van diverse sub-systemen binnen het lichaam zorg dragen voor ons welzijn, ons evenwicht en zo onze persoonlijke harmonie waarborgen.

Dit terugkoppelingsmechanisme wordt aangestuurd door zenuwprikkels die in eerste instantie een reactie zijn op prikkels die vanuit onze zintuigen via deze chakra-stoppen worden waargenomen als ´anders´ dan op dit moment in ons lichaam (ons huis) door ons beleefd c.q. doorleefd en of begrepen.

Door prikkels, die onmiddellijk door onze hersenen na ontvangst worden geanalyseerd. Door deze signalen door te geven via het zenuwstelsel naar onze hersenen, worden we ons bewust van dit verschil tussen ontspanning en aanspanning, inspanning c/q overspanning en of onderspanning binnen en buiten ons. (fig. 3 ).Figuur 3: Prikkeloverdracht

 

Onze hersenen mogen we de ´regelkamer´ ofwel “ Mission Controle” noemen. (fig. 4 ) Van hieruit worden ontvangen prikkels omgezet in ´actie op reactie signalen´, die reageren door signalen terug te zenden via het ruggenmerg naar elders waar nodig in het lichaam.