Violen Essences

Violen Essences

In liefde ontstaan om u te dienen.
Om nu een einde te maken aan alle terugtrekking, aarzeling of stilstand in relatie zodat stagnatie voorbij kan gaan en een nieuw begin in het hedenwortel kan schieten. Pas deze les op je leven toe.
Je keuzes zijn:
Verlichting en Helderheid, Trouw en Nederigheid, Introspectie en Doelstellingen, Wijsheid en Dankbaarheid

Deze Violenessences zijn gemaakt in de zomer dat Lotus Academie en Praktijk zijn deuren opende. Een aantal jaren in diverse praktijken gebruikt en beleefd door een groepje enthousiaste mensen. Nu, eerst vijf jaar later, na het besluit om Zelf cursusboeken voor de Academie te schrijven, laten de teksten zich 'Zien'.
De kennis van de bloesems wordt aangeboden en gebruikt in de workshop 'Relaties in Harmonie' . Violen zijn zo prachtig, zo kwetsbaar, zo geurig, zo intens met onze Essentiële Energie verbonden, dat we ons zelfs van een zielsgelukkig gevoel bewust worden wanneer we ons met al onze zintuigen afstemmen op de bloem.
Door hun eenvoud in groeiwijze hebben ze het vermogen om met hun geur het gevoel van de zwaartekracht, de mogelijkheid om contact met de Aarde te maken, in ons Bewust-Zijn terug te brengen en ons te Aarden in ons Zelf. U kunt ze gebruiken zoals alle andere bloesems gebruikt worden. Met spiertesten kunt u nauwkeurig de plaats, aantal druppels en periode uittesten. Ons bleek dat uitwendig gebruik op chakra's het snelst en meest effectief is.
Om deze kwaliteit te bewaren is gebruik gemaakt van vieux, hetgeen de 'zware' trilling van de violen ten goede komt om de Nieuwe Intentie te Funderen.

Nr. 1 Bruine viool
Ik heb de moed om veranderingen in mijn leven aan te brengen. Ik besluit nu. Ik realiseer me: Zonder besluit Geen verandering. Wanneer ik bij mijn beslissing blijf wacht het leven me in al z'n schoonheid.

Nr. 2 Witte viool geel hart
Na donkere zware tijden breekt opnieuw het licht door. Persoonlijk Bewust-Zijn. Ik geef helderheid van bedoeling. Ik besteed aandacht aan mijn bedoelingen en gebruik hun kracht om barrières (excuses) tegen besluitvaardig handelen omver te werpen. Het versnelt mijn groeiproces en brengt beloningen op alle niveaus.

Nr. 3 Gele viool wit hart
Ik kan en wil mezelf Eren door mezelf de ruimte te geven die me toekomt, zodat het Kind in mij, als Deel van het Geheel, Grenzeloze Expansie-mogelijkheden heeft.

Nr. 4 Oranje viool
In mijn geestesoog zie ik de frustraties als ervaringen uit het verleden. Zij dienen mij als Medicijn om zonder negatieve stress te handelen, in schoonheid te leven volgens 'Eigen' Ritme en Zijn.

Nr. 5 Witte viool paars hart
Om adequaat te reageren. Een heldere directe focus naar Buiten gericht, als een Arend die spiedt naar zijn prooi. Dat geeft mij voeding voor een Helder nuchter verstand, want alleen een Helder 'nuchter' verstand kan mij nu dienstbaar zijn.

Nr. 6 Gele viool bruin hart
Ik geef mezelf Rust. Trek mezelf terug. Bezin me. Ik geef het Zelf, die Rust en Bezinning, die het nodig heeft. Verbindt Onwetendheid van het donker van de Nacht met het licht van 'Helder Weten' van de Dag.

Nr. 7 Donker blauwe viool
Ik ben mijn eigen Bron, mijn eigen Schepping, mijn eigen Gave. Er is voor Alles en Eenieder 'de' Ideale Oplossing. In Schoonheid leven betekent Eerlijk Geven, uit die oneindige Bron, m' n Ziel - leegte van Al Wat is.

Nr. 8 Paarse viool
Ik kan zonder verdriet loslaten wat mij niet behoort, door Dankbaar en Gelukkig te zijn met de Herinnering aan het Goede wat Leven mij gebracht heeft. Afsterven of Doodgaan maakt het mogelijk (op)Nieuw Geboren te worden. Ik heb de Moed te zien wat 'Leven' is.

Nr. 9 Witte viool
De cirkel is gesloten. Het Einde is het Begin en het Begin is het Einde. Aan mij de Keus om een Nieuwe Cyclus te openen. Ik ben bereid mezelf Plezier en Vreugde te verschaffen en besluit dat ik waardevol ben en doorga.

Nr. 10 Hemelsblauwe viool
Welkom THUIS Zien dat de Ziel 'Al Weten' heeft; Liefde de Spirit van het Universum. Alleen jij kent jouw Boodschap, Transparant, Helder als glas. Een Nieuwe Vereniging, opgaan in het Geheel.

Violen essences
Auteur: Mary Bats
Vormgeving: Lotus boeken Molenhoek
Uitgave: Lotus boeken
ISBN: 90-76572-14-3 © 2001 Lotus boeken Molenhoek

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lotus boeken, die daartoe door de auteurrechthebbende met uitsluiting van ieder ander gemachtigd is.