Lichaamcircuits, Segmenten en Pijn
Als micro-cosmos is men deel van de macro-cosmos, als katalysator tussen hemel en aarde. Aan dit proces ligt een CONCEPT ten grondslag, hetgeen voor ons allen individueel is.......
lees verder
Kinderjaren

Kinderjaren, Opvoeding en Manifestatie
Een systematische benadering om Universele onderwerpen te defuseren die onze waarneming betreffende onszelf en anderen beïnvloeden als het gaat om ....
lees verder

 

Relaties in Harmonie
Deze informatie helpt ons de ontkenningen te identificeren die ons beperken tot relaties waarbij wij ons 'Zelf', telkens weer, in de 'getuigenbank' plaatsen. Ons 'Zelf' dus NIET de ruimte geven.....
lees verder
Kwetsbaarheid, Rijping en Liefde
Een programma waarin we ontdekken hoe wij de derde zeven jaarcyclus hebben doorlopen. Hebben we daar ontdekt dat we UNIEK zijn, compleet en anders dan wie ook? .....
lees verder
Doelen bereiken
Een module om daar waar je "faalde", vanaf nu succes te creëren, om daar waar je beperking ervoer, vanaf nu vrijheid te creëren om het verlangen van het hart te bevredigen......
lees verder
De OOGST van Harmonie De OOGST van Harmonie
Een module om ons Zelf bewust te worden van de 'laster', die we ons Zelf –'Goddelijke vonk'- van het Universum, ten laste leggen. Vervolgens het verborgen houden hiervan, in de vorm van onze persoonlijke.......
lees verder
Het man-vrouw ZIJN in ons
Animus/Anima, yang/yin, verenigen en vereniging der tegendelen: SEKSUELE ENERGIE EN SEKSUALITEIT. Deze module dient ter concretisering van ons inhoudelijk bewust-zijn.......
lees verder
Wie voedt wie op? Wie voedt wie op?
Een module ter bewustwording van het zevende chakra, de zevende zeven jaarcyclus tijdens de periode tussen ca. 42 en 49 jaar. Na bewustwording van alle zes de chakra kwaliteiten........
lees verder
Rekenen, wat is dat? REKENEN, wat is dat?
Dit is een boekje dat gebruikt kan worden voor kinderen die – vooral vanuit visuele associatie - de meest elementaire basisprincipe van het rekenen dienen aan te leren........
lees verder
Toegepaste Kinesiologie in de Praktijk, een voorbeeld
De Toegepaste kinesiologie hanteert een zeer persoonsgerichte methodiek die in veel situaties inzetbaar is. Het biedt een scala aan mogelijkheden voor een breed publiek en stimuleert.........
lees verder
Violen Essences

VIOLEN ESSENCES
In liefde ontstaan om u te dienen.
Om nu een einde te maken aan alle terugtrekking, aarzeling of stilstand in relatie zodat stagnatie voorbij kan gaan en een nieuw begin in het hedenwortel kan schieten. Pas deze les op je leven toe.
lees verder

ORIGINATED IN LOVE
To serve You:
To put an end to all Withdrawal, Hesitation or Stagnation in Relationships.
To let Stagnation pass by and to let a new beginning take root.
Apply this lesson to your life.
read more

Bats Inspiratie Decoder®
Alles wat u nodig heeft voor een dynamische verandering van verlangens naar realiteit.
BATS INSPIRATIE DECODER® EERSTE HULP FUNCTIE om op metafysische wijze inzicht te krijgen op:
* Specifieke situaties/gebeurtenissen ( orakelfunctie ),
* Mentale processen ( ter motivering ),
* Psychische klachten ( ter bewustwording ),
* Lichamelijke klachten ( ter overwinning ),
* Denkmodellen ( ter over-/afweging ),
* Persoonlijkheidsstijl ( ter bewustwording ).
lees verder

PREFACE:
For some time now I have lived with the conviction that everything that happens in life is not simply “chance”; everything has a meaning and can contribute to greater awareness. As long as I fail to understand events or experiences I encounter in life, “they” will continue to come back until I have received and understood the “message”. New knowledge does not exist; true knowledge is ancient and timeless, irrespective of which ancient scripts we may refer to.
read more