Voorbeelden voor gebruik

Denkmodel - orakelfunctie
Een jong meisje, eerste brugklas middelbare school, komt met haar moeder in de praktijk. Aanvankelijk leek het erg goed te gaan op de nieuwe school. Het meisje was enthousiast, kon zich goed aanpassen aan de nieuwe omgeving, leerlingen en leerkrachten. Des te meer verontrustte het de ouders dat er plotseling slapeloosheid om de hoek kwam kijken. Middels gebruik van de Decoder begreep het meisje ineens wat haar uit haar slaap hield. In een andere brugklas was een andere leerlinge voortdurend op - en aanmerkingen aan het maken over en of tegen haar, waar zij haar ook maar tegen kwam op school. Of het nu over haar nieuwe schoenen ging, kleding, haar manier van lopen c.q. gedrag, telkens was er sprake van kritiek. Ofschoon het meisje in kwestie het geheel verstandelijk goed kon beredeneren drukte dit stalk gedrag de pret van het nieuwe schoolproces behoorlijk. Dat dit als oorzaak zich aandiende was op zich al een hele opluchting! Het maakte haar slapeloosheid bespreekbaar en zij vroeg om nog een Decodersessie met betrekking tot bewustwording van de voor haar meest effectieve aanpak. Na deze tweede sessie begreep zij dat zij haar conrector hierbij diende in te schakelen om zo in een gezamenlijk gesprek tot oplossing van deze kwestie te komen. Nadat het gesprek had plaatsgevonden – de school werkte gelukkig optimaal mee – waren de slapeloze nachten eveneens voorbij.

MENTAAL PROCES
Een jongen van 12 jaar kwam met zijn ouders voor een consult. Er waren op school leerproblemen geconstateerd. De ouders en de school waren reeds geruime tijd bezig geweest om met allerlei mogelijke methoden de achterstand weg te werken. Zo te zien – middels diverse school onderzoeken - zou de jongen zeker een HAVO niveau kunnen scoren. Na gebruik van de Decoder lukt eindelijk wat voor die tijd niet haalbaar leek. Hij vond school niet echt een plezierige bezigheid en zoals zovele kinderen zag hij zijn ouders als de verantwoordelijken voor zijn 'verplichte schoolnummertje' van iedere dag. Middels een gesprek – naar aanleiding van de informatie via de Decoder – was hij eindelijk bereid zijn benodigde motivatie op te krikken hetgeen direct in de cijfers op school zichtbaar werd. De jongen heeft uiteindelijk met gemiddelde tot goede resultaten de HAVO doorlopen.

PSYCHISCHE KLACHT
Een jonge vrouw van vijf en dertig jaar had al een periode het verlangen terug in haar oude werkkring te gaan. Telkens echter wanneer zich een gelegenheid voordeed, bedacht zij allerlei beperkende redenen zoals de zorg voor de kinderen en het huishouden. Dit omdat haar partner toch wel van deze zorg verschoond diende te blijven als kostwinner van het gezin en de 'belangrijkste persoon in huis' in haar ogen. Gevolg recidiverende depressies. Na gebruik van de Decoder kreeg zij gaandeweg zicht op haar situatie en heeft zij zelf het initiatief genomen om een nieuwe, andere werksituatie te creëren die haar paste als een handschoen. De depressies verdwenen. Wanneer zich bij haar een 'dipperig' gevoel aan dient, weet zij nu dat zij bij zichzelf te rade dient te gaan en dient te onderzoeken in welke situatie zij op dat moment van zich zelf een 'ondergeschikte' maakt tegen haar goede gevoel met de situatie in.

PERSOONLIJKHEIDSSTIJL
Een jonge vrouw van vier en twintig jaar was met een beroepsopleiding bezig. Telkens wanneer er een bepaalde prestatie/opdracht werd verlangd veranderde haar doorgaans zo levendige natuur in een schimmig, nietig gedrag dat bij voortduring faalde. Door het gebruik van de Decoder ontdekte zij dat zij wel behoefte aan de informatie van de opleiding had, echter geenszins van plan was om ooit met de verkregen kennis haar beroep ervan te maken. Vanaf het moment dat zij zich dat bewust was veranderde haar gehele werkhouding, voldeed zij aan opdrachten en ontwikkelde haar persoonlijkheid op haar eigen wijze. Vanwege de kennis verkregen in de opleiding paste zij als enige sollicitante in de uitzonderlijke baan waar zij – met nog dertig anderen – naar gesolliciteerd had.

DENKMODELLEN
Een kunstenaar - docent tekenen en schilderen sprak mij aan vanwege zijn neerslachtige gevoel. In wezen had hij helemaal geen redenen om te klagen. Hij beschikte over een vast basis inkomen waar hij en zijn gezin goed van konden rondkomen en van tijd tot tijd zat hij wat ruimer in de slappe was door extra opdrachten. “'Ik houdt van mijn werk”, zo vertelde hij mij en hij begreep dus eigenlijk niet waarom hij zo aan stemmingen onderhevig kon zijn. Middels gebruik van de Decoder ontdekte hij dat hij een onvrede had in relatie tot zijn schilder- en tekenleerlingen. Zelf behoorlijk getalenteerd, realiseerde hij zich dat hij van zijn leerlingen meer verwachtte naargelang de termijn langer was waarin een aantal van de studenten al bij hem op les kwamen. De prestaties waren niet overeenkomstig. Hij werd zich bewust dat hij zijn kwaliteiten en prestaties mat aan de hand van de resultaten van zijn leerlingen die 'slechts' voor het plezier in het schilderen bij hem kwamen. Hij realiseerde zich meteen dat hij een overweging moest gaan maken tussen of lesgeven privé zoals het nu ging en accepteren dat leerlingen hun vrijheden hebben, of solliciteren naar een functie aan een kunstacademie of iets dergelijks. Het inzicht ontspande hem en hielp hem zijn regelmatig verwarrende gedachten te ordenen.

FYSIEKE KLACHT
Een man van vijftig jaar had op een kwade dag plotseling een dikke enkel zonder ook maar een enkele aanwijsbare oorzaak. Door gebruik van deDecoder werd hij zich bewust van de te zetten stappen in zijn werksituatie waar hij steeds weer voor terugdeinsde. Vanwege het gebruik van de Decoder kon hij zijn gedrag verklaren en een nieuw stappenplan bedenken. Alleen al dit te weten gaf een dermate ontspanning dat de enkel de volgende morgen met 3 cm. Geslonken was. Twee dagen daarna was het gehele fysieke ongemak verdwenen.

Dit is slechts een kleine greep uit de vele positieve praktijk ervaringen.