Uiteenzetting

Het succes van deze decoder schuilt in de eenvoud waarmee de mens in staat gesteld wordt zich zelf en zijn/haar medemens bij te staan tijdens de zoektocht op zijn/haar levenspad naar het doel van het leven . Sinds mensenheugenis is de mens geboeid door de behoefte die, diep in de psyche gegrift, ons telkens weer prikkelt om de betekenis en de zin van het leven te onderzoeken.
Van generatie op generatie wordt deze behoefte keer op keer overgedragen middels de dna code. Deze dna code, nauw verstrengeld met de " zielspotentie " - de " eigen " boodschap van de individu- vormen de drijfveren (rna patroon van de nieuwe mens) voor het collectieve onderbewustzijn , de optelsom uit " vorige levens " zoals Carl Jung dit noemde.
Een diep verlangen (TAO genaamd ), de Universele Kracht die de gehele kosmo harmoniseert en ons in ons menszijn keer op keer prikkelt ons even "door te geven in een nieuw leven" om zo in 'eeuwigheid" door te leven.
Telkens weer is het de individ uele zielspotentie die de individu de vragen laat stellen:
* WAAR KOM IK VANDAAN?
* WAARTOE BEN IK HIER?
* WAAR " GA " IK NAAR TOE?

Telkens weer een ontmoeten van ons Instinctieve Individuele Zelf, aspecten van de persoonlijkheid die wij, ieder van ons, op unieke wijze zijn.
Terugblikkend in de geschiedenis zien we dat zich steeds weer nieuwe vormen ontwikkelden om aan dit proces van oude kennis "woorden" te geven. In de "vorm" optekenen van kennis (ayurvedische geschriften bijvoorbeeld) en later weer het decoderen van die oude geschriften, mythologie, astrologie, i-ching etc. heeft de mens getracht zich zelf te plaatsen in tijd en ruimte.
Een soort van "statische toestand " van zijn met het doel om middels begrip van ons Zelf tot acceptatie van ons individuele zelf te kunnen komen en daarmee van ons mens zijn.
De auteur is er dan ook van overtuigd dat er in het leven geen sprake is van "nieuwe kennis", echter dat zich "andere" vormen van BEWUST WORDEN ontwikkelen, aangepast aan tijd en ruimte en de INDIVIDUELE behoefte. LEVEN is bewegen. Het spreekt dan ook voor zich dat, wil men antwoorden op onder andere bovenstaande levensvragen krijgen, men zich zelf dient te "ontmoeten ". Deze DECODER voorziet in een behoefte wanneer de gebruiker de bereidheid heeft afstemming te creëren tussen de onderlinge samenwerking van Geest (denken), Ziel (gevoel) en Lichaam (cellen).

Met deze DECODER is het mogelijk per situatie/gebeurtenis zich Zelf (lees :Zielspotentie) te bevestigen door te onderzoeken middels Schijf I:
* Wat de primaire eigen kwaliteiten zijn. (primair kwaliteit van het Zodiacteken, waaronder men     geboren is + de kracht van het element), wie men in potentie is.
* Welk energiepatroon daartoe behoort (meridiaanenergie).
* Welk stappenplan men daarvoor te gaan heeft door onderkenning van het huidig disfunctioneren (spiraal van creatie).
Schijf II:
* Een gedragsanalyse te maken m.b.t. bewustwording van het oude patroon en het gewenste.
* De I - Ching nummers te doorgronden die aangeven:
1. Wat nu speelt.
2. Hoe dit proces zo groeide.
3. Hoe dit proces aan te pakken.
Lijst III:
* Benoeming van de I - Ching nummers.

Lijst IV:
*Het proces van omzetting tot een positief progressief levenspatroon door een duidelijke visie   op het proces dat binnen ìn de mens plaatsvindt en zich naar buiten toe vertalen kan middels   een passende handeling die per situatie begrepen en tot uitvoer gebracht kan worden. Kortom,   ONTDEK jouw ZELF (persoonlijkheid/ karakter), je gevoelens, behoeften, mogelijkheden en   wat jou in elk moment van nú 'te doen staat'.