Marketing

Door een groeiende belangstelling naar meer diepgang/bewustwording van leven en alles wat vitaliteit en gezondheid te maken heeft, is er bij het brede publiek een gretige behoefte ontstaan naar volledigheidsmodellen om dynamische processen en principes van de psyche in te zetten en zo het leven op een betekenisvolle wijze te genieten.
Steeds meer is men op zoek naar het "waarom" en "wat nu" in het leven. De decoder biedt mensen de gelegenheid creatiever in het leven te gaan staan als individu, groep en cultuur op zich, doordat het gebruik ervan als vanzelf nieuwe creatieve opties biedt als projectief instrument.
Het is juist om dit projectief vermogen dat ik de wens uitspreek dat deze DECODER niet enkel door het brede publiek wordt gehanteerd, maar juist ook door psychologen, assessment-managers, astrologen, werkers met de I - CHING, TOEGEPASTE KINESIOLOGIE, MERIDIAANTHERAPIE etc.
Kortom een ieder die een oprecht verlangen in zich draagt om vanuit een positieve eigen inzet zo een positieve bijdrage te schenken aan een steeds verder ontwikkelend Universum, door een eerlijke openhartige betrokkenheid van en naar de mensheid en het universum. Door de gebruiker van de DECODER te laten starten met het STERRENBEELD van de geboortehoroscoop en de herkenbare kwaliteiten, zal de DECODER een aantrekking weten te bewerkstelligen bij het brede publiek.
Immers er is geen tijdschrift meer wat je kunt openslaan zonder een horoscoop. De eenvoud van de DECODER en de duidelijke handleiding maken de BATS INSPIRATIE DECODER® als een aantrekkelijk gebruiksvoorwerp dat men "zo even" in de tas of binnenzak meeneemt om waar dan ook te kunnen raadplegen voor elke situatie die om verduidelijking vraagt, nadat men in eerste instantie zich de werking ervan heeft eigen gemaakt.

Zowel een leek als de meer bewust levende mens zal volledige herkenning vinden in de aangeboden informatie. Namelijk de metafysisch equivalente componenten van de DECODER komen uit de ASTROLOGIE, de ACUPUNCTUUR - leer ook wel de Elementenleer genaamd, ASSESS MANAGEMENT, GEDRAGSWETENSCHAPPEN en de I - CHING. Derhalve is er een diep geloof dat dit werk een geweldige toevoeging is aan de reeds bestaande mogelijkheden van heel worden in Heden en Toekomst.

De Keuze voor deze componenten is ontstaan door de persoonlijke ontwikkeling van de auteur en vele jaren van studie en ervaring met studenten in de opleiding en tijdens cursussen, alsmede de ervaringen gedurende vele jaren in de praktijk die deze mentale equivalenten als componenten voor de DECODER aan het licht brachten. Telkens weer lieten belangstellenden, cliënten en studenten de UNIVERSELE WETMATIGHEID van de BATS INSPIRATIE DECODER® zien.