Toegepaste Kinesiologie in de praktijk

De Toegepaste kinesiologie hanteert een zeer persoonsgerichte methodiek die in veel situaties inzetbaar is. Het biedt een scala aan mogelijkheden voor een breed publiek en stimuleert op een bijzondere wijze de creativiteit van mensen van alle leeftijden. Daarnaast biedt de Toegepaste kinesiologie naast een goede privé inzetbaarheid eveneens integrale mogelijkheden voor veel werkvelden zowel op professioneel terrein alsmede op educatief en onderwijskundig terrein. Dit boekje laat een op de praktijk gerichte methodiek zien die hierin een voorbeeldfunctie kan innemen voor een breed publiek. Met de beschreven methodiek en voorbeelden laat de schrijfster zien dat er vanuit behoeften en noden van de 'zoekende' individu, een 'brug geslagen' kan worden naar alle vormen van reguliere zorgverlening. Dat de methodiek ook een stimulerende ondersteunende factor kan zijn bij processen van persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei in de breedste zin van het woord. Het boekje gaat uitgebreid in op het gehele scala aan mogelijkheden zoals op de opleiding wordt aangeboden. Alsmede geeft het een toelichting inzake de BATS Bio- Psycho- Sociale Indexscorelijst® en de middelen c/q. mogelijkheden waarmee in de praktijk het BATS Bio- Psycho -Sociale model® wordt toegepast. EDUKINESIOLOGIE - en BRAINGYM -WERKERS zullen met de informatie uit dit boekje nog meer effect sorteren in hun werk. Eveneens zal het boekje REKENEN, WAT IS DAT? voor hen een welkome aanvulling zijn alsmede voor ouders en hun kinderen wanneer er vooral sprake is van rekenproblemen als wel het niet kunnen hanteren van conflicten. De praktijk heeft uitgewezen dat deze aspecten veelal samengaan. Prijs van dit boekje € 15,=