Rekenen, wat is dat?

Dit is een boekje dat gebruikt kan worden voor kinderen die - vooral vanuit visuele associatie - de meest elementaire basisprincipe van het rekenen dienen aan te leren. Immers wanneer mensen elkaar iets uitleggen, is het noodzaak dat woorden inhoudelijk begrepen worden. Zoals besproken bij MINDMAPPING: het gaat om beeld en associatie. Kent men de inhoudelijke betekenis (beeld)van de woorden niet, dan is het onmogelijk abstracte begrippen te begrijpen (lees: associėren). We spreken dan niet zo zeer van een rekenprobleem. Eerder gaat het dan om een gebrek aan visie veroorzaakt door gebruik van "lege woorden"(lees: abstractie) . Dit boekje heeft als doel inhoud te geven aan woorden die 'standaard' gebruikt zijn als basis voor het aanleren van abstracties voor het proces dat we rekenen noemen. Prijs van dit boekje: € 10.=