De OOGST van Harmonie

Een module om ons Zelf bewust te worden van de 'laster', die we ons Zelf -'Goddelijke vonk'- van het Universum, ten laste leggen. Vervolgens het verborgen houden hiervan, in de vorm van onze persoonlijke 'geheimenis(sen)' waardoor we onze ESSENTIE niet delen als de ware 'ZEGEN' van het UNIVERSUM, die we zijn voor ons Zelf en alle medeschepselen om zo -allen te samen - deel te hebben aan UNIVERSELE groei, EVOLUTIE genaamd. Deze module legt een relatie met de bewustwordingsperiode van het 5e chakra, de vijfde zeven jaarcyclus tussen 28 jaar en 35 jaar. Een periode van oprechte eerlijke communicatie om al communicerend met (mogelijk eigen) nageslacht je bewust te worden van de Kringloop van het Bestaan (Universele 'procesherkenning'), uitnodigend BEWUST actief deel aan dit proces te nemen - de zegen te zijn in eigen ZIJN.