Het Man/Vrouw ZIJN in Ons

Animus/Anima, yang/yin, verenigen en vereniging der tegendelen: SEKSUELE ENERGIE EN SEKSUALITEIT. Deze module dient ter concretisering van ons inhoudelijk bewust-zijn van deze belevingen, waardoor het mogelijk is de vooroordelen ten aanzien van sekse-rollen, seksisme, seks en seksuele voorkeur te defuseren, willen we op een directe eerlijke wijze communiceren met ons zelf in relatie tot onze medemens. Er is een relatie met het 6e chakra, de zesde zeven jaarcyclus de leeftijd vanaf ca. 35 - 42 jaar: ZIEN WIE we ZIJN, ZIEN WAT we ZIJN, ZIEN HOE we ZIJN , die we denken te zijn of juist niet denken te zijn. Enkel, wanneer we zien wie we ZIJN, kunnen we in ons Zelf geloven en mede hierdoor geloven in onze medemens en het gehele Universum. Het gehele Universum, een totaal VOLLEDIG ZIJN der TEGENDELEN.