Kwetsbaarheid, rijping en liefde

Een programma waarin we ontdekken hoe wij de derde zeven jaarcyclus hebben doorlopen. Hebben we daar ontdekt dat we UNIEK zijn, compleet en anders dan wie ook? Hebben we ontdekt dat we een eigen 'EGO' hebben, dat we om die reden een eigen mening hebben? Hebben we ontdekt dat we onze EIGEN keuzen dienen te maken om zodoende dat leven te hebben dat wij ons wensen?