Kinderjaren, Opvoeding en Manifestatie

Een systematische benadering om Universele onderwerpen te defuseren die onze waarneming betreffende onszelf en anderen be´nvloeden als het gaat om onderwerpen als kinderjaren, opvoeding en het effect daarvan op onze individualiteit, onze persoonlijkheid. Een diepgaand onderzoek over hoe onze eerste zeven jaarcyclus verlopen is na de baring en de invloed daarvan op de rest van ons leven tot nu toe. Hoe we deze patronen kunnen herzien c.q. bijstellen voor een optimaal welzijn.