* Cursus: BATS Inspiratie Decoder®
Docente: Mary Bats

De praktijk heeft uitgewezen, dat door het samenzijn in groepsverband, de persoonlijke toepassing sneller tot inzichten leidt. Daarnaast krijgt men, indien gewenst, persoonlijk advies voor een optimale gebruik van deze Decoder in het dagelijks leven, zowel privé als beroepsmatig.
Duur   : 1 dag.
Kosten: € 70,= inclusief de Bats Inspiratie Decoder® .


Bij voldoende belangstelling (minimaal 10 cursisten) wordt deze cursus elke maand gegeven in ons cursuscentrum te Molenhoek.
Op verzoek is dit ook op een ander tijdstip mogelijk bij u in de regio.
Voor meer informatie over de Bats Inspiratie Decoder klik
hier

 

* Medische Basisvakken / Propedeuse
Docent:  gastdocent
INLEIDING: 2-jarige module volgens eerder genoemde richtlijnen.
MODULE MEDISCHE BASISKENNIS: Anatomie - fysiologie - pathologie. Deze module wordt gegeven door een bevoegd arts. Lesdagen: t.z.t. in overleg. Het totale aantal uren van de totale twee jaar durende module is 160 uur.
Kosten: € 1.000,= per academiejaar, excl. studieboeken ca. € 150,= / € 200,=

*Module: Spiertesten een ‘Schone Kunst’:
Docente: Mary Bats of gastdocent
De cursus geeft inzicht in de werking van het kinesiologisch proces. Elke deelnemer neemt actief deel aan het testproces. De cursus biedt vooral de gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en/of het stellen van vragen omtrent elementaire basisvaardigheden van de kinesiologie. We behandelen: -wat is spiertesten -hoe doen we "het" -hoe werkt "het" -welke mogelijkheden heeft het spiertesten u nu als beginner te bieden -wat

kunt u met deze basisinformatie zelf doen Kortom: EVEN PROEVEN .
Duur   : 2 dagen

Kosten: € 125,=

 


 

* Chakra psychologie:
Docente: Mary Bats
Het verborgene in de mens - 't verhaal achter de klacht, benadert vanuit de samenhang van ons wezen, ons gevoel, ons willen en de wijze waarop we onze gedachten maken, zicht gevend op ons 'wel en wee'. In deze module zullen wij proeven van enkele mogelijkheden, te weten:
* Hatha yogaoefeningen
* Basis ademoefeningen
* Tantra schilderen gecombineerd met de bijbehorende mantraklanken
* Ontspannen lichaamsmassage
* Tratak - meditatie
Duur   : 4 dagen

Kosten: € 226,=, materiaalkosten nog niet bekend.

* De volgende twee modulen zijn verplichte onderdelen voor opleidingen op Hbo-niveau.

Bedrijfsvoering
Docent: Henk Bats
Het bedrijfsmatig opzetten van de administratie zowel met betrekking tot het cliëntenbestand als wel de zakelijke kant. Met name wordt aandacht besteed aan de juridische-financiële-fiscale aspecten van een eigen praktijk. U gaat een "bedrijfsplan" opstellen onder supervisie van de docent. Hetgeen een noodzakelijke 'plicht' is voor de start van een eigen praktijk.
Duur   : 4 dagen

Kosten: € 316,= materiaalkosten inclusief.

* Organisatie gezondheidszorg:
Docent: Henk Bats
Deze module biedt een overzicht van de Nederlandse gezondheidszorg in de 1e en 2e lijn.
Duur  : 2 dagen

Kosten: € 160,=, materiaalkosten inclusief.

* EHBO:
Docent(e) van het Nederlands Rode Kruis De voor de therapeut wezenlijke onderdelen van de EHBO, de zgn. Levensreddende handelingen - worden geïnstrueerd door een erkend EHBO- instructeur. Levensreddende handelingen zijn op HBO niveau een verplichte aanvulling op de vereiste medische propedeuse.
Levensreddende handelingen:
* vijf belangrijke punten
* Rautekgreep
* Bewustzijnsniveau's (mee te nemen deken of matje om op de vloer te liggen)
* Waarom stabiele zijligging
* Verslikking ( greep van Heimlich)
* Onvoldoende ademhaling of afwezige ademhaling (beademings-pop)
* Circulatie stilstand (beademings-pop)
* Stelpen van ernstige bloedingen (met diverse materialen)
* Drukpunten
* Shock
* Brandwonden (metaline gaas)
* Botbreuken (kleefpleister 2½ cm breed)
Duur   : 2 dagen

Kosten: € 114,= inclusief materiaal.

*Module: Sensomotorische Neurologie
Docent: gastdocent
van waarneming tot (re) actie zowel van het animale als het autonome zenuwstelsel met theorie en practica.

Animale zenuwstelsel:
* Overzicht
* Algemene en specifieke waarnemingsfysiologie
* Perifere en centrale afferente banen
* Waarnemingspsychologie

Motoriek:
* Overzicht
* Centrale en perifere motorische banen
* Lage en hoge reflexen
* Motorische planning

Pathologie
* De rol van compensatiemechanismen en chronische aandoeningen van het Bewegingsapparaat (RSI. Whiplash, RA. Etc.)
Duur    : 4 dagen

Kosten : 226,= materiaalkosten nog niet bekend.

* Mandala schilderen en tekenen

Docent:e Mary Bats

De Mandala, Magische cirkel, wordt als grafisch symbool voor het Universum gebruikt in het Hindoeïsme of Boeddhisme.

Carl Jung, psycholoog, gebruikt de Mandala in het westen als een manier om het bewustzijn te voorzien van een concrete vorm die, zoals een droom, geïnterpreteerd kon worden. Van daaruit kende hij de Mandala ook helende krachten toe. Hij was ervan overtuigd dat persoonlijke symbolen voor heelheid van de psyche, voor harmonie zouden zorgen als ze samen in een cirkel werden geplaatst. Evenzo was hij van mening dat alle delen van de psyche een eigen erkende plek moeten hebben om heling te laten plaatsvinden.

Mandala’s zijn kunstvormen die betekenis geven kunnen aan concrete vormen van schoonheid, gebaseerd op ons universele begrip van visuele harmonie.

Abstracte principes vormen de basis voor Visuele Harmonie, dat, wat wij als kunst ervaren.

Ze laten ons onze andere kant zien, een kant die meestal voor ons onzichtbaar is.

Ze bezitten de buitengewone mogelijkheid om niet alleen dat te eren wat nu aanwezig is, maar ook dat waar we naartoe gaan. Ze laten ons zien dat we groter zijn dan we denken; dat onze kennis groter is dan we weten.

 

Contact: 6 lessen á 2 ½ uur

Kosten: € 90,=  excl. materialen (materiaallijstje bij inschrijving) 

 

*Yoga en de kunst van het tekenen

Docente: Mary Bats

Body, Mind en Spirit, drie fases van waaruit het natuurlijke gevoel van bewegen (Lichaam)overgaat in vereenvoudigen van door middel van keuze (Geest) naar een  Zelf uiten, onderzoeken en liefhebben (Ziel).

Het mysterieuze toelaten in plaats van oordelen.

Getuige zijn van het Bewust-zijn.

Het geschenk ontvangen vanuit Balans.

Door Echt Zien de Chi in je lichaam voelen.

De Volheid van Leegte ervaren.

Eenheid uit Veel ervaren.

Vooral het ondergaan van het proces dat tekenen be-tekent

 

Duur: 9 lessen á 2 ½ uur

Kosten: € 135, = excl. materialen (materiaallijstje bij inschrijving)

 

* Zen en de kunst van het schilderen

Docente: Mary Bats

Leren om een verbinding te leggen tussen Zen en de schilderkunst.

Leer en ontdek  de wijze waarop je je gevoel kunt tonen door te schilderen.

Openstellen, toelaten van de principes van visuele artistieke harmonie:

focus, compositie, toonwaarde, kleur en textuur.

Intuïtief schilderen en tekenen.

Interpreteren vanuit eigen beleving.

 

Duur: 6 lessen á 2 ½ uur

Kosten: € 90,= excl. materiaalkosten (lijstje bij inschrijving)

 


*HET VERHAAL ACHTER DE KLACHT, DE ZIN VAN ONS ‘ZIEK’ZIJN:

Docente: Mary Bats

 

Onbalans in ons organisme veroorzaakt klachten, ongemakken en onzekerheden.

Op zich is dit niets bijzonders.

Elke onbalans is een gevolg van onwetendheid, angst voor pijn en/of angst voor meer pijn.

Op de keper beschouwd is het dus heel reëel het verhaal achter deze klacht, dit ongemak of onzekerheid c/q onwetendheid inhoud te geven op momenten dat dit ons plaagt en belet de persoon te zijn die wij van oorsprong zijn.

Tijdens deze één daagse workshop gaan we - middels spiertesten - inventariseren welk gevoel verantwoordelijk is voor deze onbalans.

Tevens gaan we middels spiertesten inhoudelijk uitzoeken waar dat uit opgebouwd is en wat eigenlijk wél de bedoeling c/q onze doelstelling is.

Tot slot testen wij uit welke informatie de cursist nodig heeft om de balans te  herstellen en bespreken deze informatie zodat men een nieuw standpunt kan innemen en de ontstane onder- c/q overspanning kan loslaten.

Zo zullen lichaam en geest hun evenwicht kunnen herstellen.

Duur    : 3 uur

Kosten:€ 30,=

 

 

*SEGMENTALE HOUDINGKORREKTIES VOOR BIND- EN STEUNWEEFSELS EN DE WERVELKOLOM

 
Leert segmentale houdingcorrecties die de in bind- en steunweefsels opgeslagen spanningen ontladen. Dit zijn correcties middels een zeer lichte Touch van o.a. zenuw reflexpunten om deze opgehoopte spanning van skelet- en orgaan- onbalans vanuit deze bind- en steunweefsels  te ontladen. "Oud zeer" dat niet uit het individuele systeem van zenuwstelsel-, orgaan- en of  weefselstructuren verdwijnt en ondanks  functionele andere (reguliere) therapievormen veel pijn veroorzaakt waardoor het lichaam na trauma geen nieuwe ordening kan opbouwen.
Zeer geschikt voor fysiotherapeuten, masseurs en andere lichaamswerkers.

DEZE  MODULE KAN OOK GEVOLGD WORDEN  INDIEN MEN IN HET BEZIT IS VAN DE MODULEN:
Kunst van het spiertesten of Touch For Health of Edukinesiologie Zicht op woordblind

 

Duur   : 2 dagen

Kosten: € 215,=, incl. cursusboek, excl. voetbord en loodlijn.

*MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE / INTELLIGENTIE IS MEER DAN JE DENKT
Docent : Mary en of Merel Bats

Hóe iemand intelligent is, is van groter belang dan hoe íntelligent iemand is.

In het NRC Handelsblad van 17 maart 2001 heeft hierover een interview met Howard Gartner gestaan. Volgens Howard Gartner, psycholoog, is een kwalitatief goed ontwikkelt karakter belangrijker als we het hebben over intelligentie dan een hoge intelligentie score in de zin van geslaagde hoge I.Q metingen.

Ofschoon beiden van intellect getuige bestaat het verschil tussen verstandig / schrander ten overstaan van geslepen / leep / listig gedrag het wel of niet besef hebben  van normen en waarden en het adequaat kunnen toepassen ervan.

Wanneer men thuis is in diverse categorieën van hersenintelligentie (lees: de verschillende vormen van hersenintellect evenwichtig kunnen integreren in persoonlijke stijl van leven, het eigen karakter kent) geeft dit blijk van intelligent gedrag dat wij vanuit het Meervoudige Intelligentie model "intelligent zijn" noemen en doorgaans ook meten middels "E.Q. - I.Q. testen"(zie mijn boekje: Toegepaste Kinesiologie, een voorbeeld). Afhankelijk van de intelligenties die wij meer of minder hebben ontwikkeld, spreken wij van meer of minder evenwichtig gedrag.

 Het gaat er dus om, aldus Howard Gartner, dat wij al onze intelligentievormen leren kennen en ontwikkelen. Acht stijlen van Intelligentie zijn in ons vertegenwoordigd.

Ieder hanteert deze Intelligenties op eigen unieke wijze, de vorm waarin wij onze persoonlijkheid c/q ons karakter laten zien.

Deze module is om te ontdekken welke van de intelligenties voor de deelnemer persoonlijk zijn/haar sterkste Intelligenties zijn.

Vervolgens hoe men de wat minder ontwikkelde intelligentie('s) kan ontwikkelen middels ondersteuning c.q. versterking of juist een totaal andere benadering.

Een module echt voor je zelf, in de zin van wie ben ik en hoe sta ik in relatie tot mijn buitenwereld. Om eigen handelen te professionaliseren.
Duur   : nog niet bekend

Kosten: nog niet bekend

 


 

MINDMAPPING

Docente: Mary Bats en / of Merel Bats

 

Deze module is niet bedoeld als een therapeutische sessie.

In deze module leert u  het proces voor het maken van een MINDMAP als analyse methodiek te gebruiken. Een MINDMAP is derhalve een heel praktische analysemethodiek om bijvoorbeeld in te zetten bij leerproblemen.

Een MINDMAP is een tekening gebruikt als representatie van een concept, idee, onderdeel/gedeelte of verheldering van een thema dat een aantal elementen of uitkomsten bevat. MINDMAPS maken het gemakkelijker om controle over het eigen leven te krijgen / behouden. Het helpt makkelijker dingen onthouden en plannen te maken voor persoonlijke doelstellingen. Door bijvoorbeeld een presentatie of rapport te plannen en met briljante ideeën te samen met andere mensen tot (een nieuwe) overtuiging te komen, te onderhandelen.

Een MINDMAP kan dienst doen ter oplossing of ter verheldering of benadrukking van onderling verbonden elementen waaruit het onderwerp c/q probleem bestaat. Door overzicht van hoofd- en bijzaken, het correleren van hun onderlinge relatie tot elkaar, worden effectieve, interactieve en inventieve processen op gang gebracht.

De MINDMAP representeert alle primaire kennisinformatie van (de/alle) deelnemer(s) aan het proces betreffende dat specifieke onderwerp. 

Het is een soort van DENK-GEREEDSCHAP om te reflecteren naar ons bewustzijn. Het geeft weer wat in ‘elk moment van nu’ in ons denkend brein omgaat, recht ‘vooruit gericht’ naar de toekomst en de mogelijkheden die voorhanden zijn inzake het centrale punt van aandacht.

Het maakt dat men zich bewust wordt, een vrijheid van actie en reactie te creëren, vrij  van elk  vooringenomen dogma.

De achterliggende gedachte:

Geen enkel menselijk brein denkt in woorden en zinnen. ‘Breintaal’ bestaat uit BEELD en ASSOCIATIE en is beslist géén taal op zich gelijk Engels, Duits, Frans, Spaans, Chinees of welke andere taal dan ook zoals wij een ‘taal’ kennen.

Ieder mens is een genie, en als zodanig te trainen, te onderwijzen en te verzorgen c/q groot te brengen.

Intelligentie is volharding en overtuigt zijn van een visie, een beeld dat men heeft in gedachte. Dit is altijd gekoppeld aan een associatie en komt uit een associatief proces van denken voort, dat zich in het brein voltrekt.

Dit associatieve proces nu, heeft alles te maken met ons geheugen.

Geen herinnering (lees: geheugen) zonder beeld (-denken) en associatie.

Zo wordt alles door de mens waargenomen ( be- gezien vanuit een bepaalde visie c/q associatief beeld).

Zo kan men zien:

  • wat men gedaan heeft  
  • wat men dient te doen
  • wat prioriteit is
  • wat kan wachten
  • helpt richten
  • helpt plannen
  • altijd in controle
  • succesvol zijn in het leven

Het brein werkt CENTRAAL reflecterend, en rondom associatief uitwaaierend in cirkels die wij hersengolven noemen.

Beelden zijn duizend woorden waard en zijn de sleutels naar associaties uit verleden in het heden naar de toekomst.

Vertaald middels (gebogen)lijnen in bijpassende kleuren op papier, verbinden zij alle hoofd- en bijzaken tot een overzichtelijk geheel van dat wat wij als verworven kennis wederom in een nieuwe associatie in ons geheugen kunnen opslaan om zo ons zelf meer en meer te ontwikkelen, te verrijken.

 

Aantal contact uren 8.

Kosten € 100,= incl.

Op verzoek kan deze module ook bij u in de regio gegeven worden.