Medische propedeuse
EHBO
Spiertesten, een 'schone Kunst'

Bats Inspiratie Decoder ®
Praktijkdagen
Bloesemessences
Toegepaste Kinesiologie technieken
Lichaamcircuits, Segementen & Pijn (Groeimodule)
Meervoudige Intelligentie
Chakra psychologie
Kruiden
Dominantiepatronen
Kinderjaren Opvoeding en Manifistatie (Groeimodule)
Relaties in Harmonie (Groeimodule)
Kwetsbaarheid Rijping en Liefde - groei tot volwassenheid/wasdom (Groeimodule)
Doelen bereiken (Groeimodule)
Homeopathie
Bedrijfsvoering

Lotus One Brain
Onderstaande modulen zijn vooral gericht op "de kinesioloog als mens".
Eveneens een confronteren van de student met universele probleemstellingen, welke eerst persoonlijk doorvorst dienen te worden, alvorens als hulpverlener de ware aard van de problematiek te kunnen doorgronden en begeleiden. Het vierde jaar kan gezien worden als het afstudeerjaar, waarin de laatste hand wordt gelegd aan het basis HBO -model en de laatste ingrediënten worden aangereikt.
De OOGST van Harmonie (Groeimodule)
Man / Vrouw Zijn in ons (Groeimodule)
Wie voedt wie op? (Groeimodule)
Organisatie gezondheidszorg
Facilitator Training
Specialisatie BATS Bio-Psycho-Sociaal kinesioloog
Symbiotic Energy Transformation
Integreren diverse middelen
Consultant practicum

Toegepaste Kinesiologie technieken:
De werkwijze is dermate methodisch opgebouwd, dat men stap voor stap - door in de opleiding zelf alle testprocedures te ondergaan en ze toe te passen met mede-studenten - vanuit eigen beleven en leven groeit in de mogelijkheden, die geboden worden door kennis van:
a.Gedragswetenschappen: samenhang en oorsprong van emoties;
b.Personologie: de kennis van structuren en de functies daarvan voor het lichaam; de mogelijkheden en onmogelijkheden van een mens;
c. Kinesiologie : ontdekken wat vitale energiecircuits zijn. Wanneer en hoe we vanuit  onwetendheid handelend zèlf onze energiecircuits disfunctioneren, de effecten op bewust-, onbewust- en lijfcel niveau herkennen, erkennen en behandelen middels kinesiologische technieken.