Medische propedeuse
EHBO
Spiertesten, een 'schone Kunst'

Bats Inspiratie Decoder ®
Praktijkdagen
Bloesemessences
Toegepaste Kinesiologie technieken
Lichaamcircuits, Segementen & Pijn (Groeimodule)
Meervoudige Intelligentie
Chakra psychologie
Kruiden
Dominantiepatronen
Kinderjaren Opvoeding en Manifistatie (Groeimodule)
Relaties in Harmonie (Groeimodule)
Kwetsbaarheid Rijping en Liefde - groei tot volwassenheid/wasdom (Groeimodule)
Doelen bereiken (Groeimodule)
Homeopathie
Bedrijfsvoering

Lotus One Brain
Onderstaande modulen zijn vooral gericht op "de kinesioloog als mens".
Eveneens een confronteren van de student met universele probleemstellingen, welke eerst persoonlijk doorvorst dienen te worden, alvorens als hulpverlener de ware aard van de problematiek te kunnen doorgronden en begeleiden. Het vierde jaar kan gezien worden als het afstudeerjaar, waarin de laatste hand wordt gelegd aan het basis HBO -model en de laatste ingrediënten worden aangereikt.
De OOGST van Harmonie (Groeimodule)
Man / Vrouw Zijn in ons (Groeimodule)
Wie voedt wie op? (Groeimodule)
Organisatie gezondheidszorg
Facilitator Training
Specialisatie BATS Bio-Psycho-Sociaal kinesioloog
Symbiotic Energy Transformation
Integreren diverse middelen
Consultant practicum

Lichaamcircuits, Segmenten en Pijn (Groeimodule):
Een module voor gevorderden op het gebied van lichaamswerk. Bent u in het bezit van TFH I, II, III en IV en de Gedragsbarometercursus, dan kunt u - in principe - instromen in deze module. Een integratie van Psycho Sociale interactie naar lichaamsgericht werken, d.m.v. inzichten verkregen vanuit het groeiproces vanaf conceptie via wording naar geboorte. Als micro-cosmos is men deel van de macro-cosmos, als katalysator tussen hemel en aarde. Aan dit proces ligt een Concept ten grondslag, hetgeen voor ons allen individueel is. Hoe wij dit Concept - al dan niet - weten vorm te geven, bezien we in deze module. We kijken hierbij naar Segmentale ordening van de 'grijze stof' in het ruggenmerg. We hebben het hier over onze conceptfase en de potentiële mogelijkheden. Daar we met kinesiologie werken gebruiken we spieren om de circuits te lokaliseren en de storende elementen op te sporen. Sectie I is gericht op het professioneel spiertesten, een basismodule gericht op lichaamswerk. Men leert tweeënvijftig spieren testen en balanceren, de psychosomatiek van de meridianen en de diverse acupressuur- of wel massagepunten die kunnen worden ingezet om de fysieke balans te herstellen. Sectie II bevat de emotionele procedure. Hierbij maken we gebruik van de Gedragsdecoder uit de Bats Inspiratie Decoder. De praktijk heeft aangetoond dat elke spier functioneert als zetel van een emotionele (lees: negatieve) en gewenste (lees: positieve) gedragscode. De blokkerende negatieve lading kan middels deze code worden vrijgemaakt, zodat deze positieve kracht voor de individu kan doorwerken. Sectie III leert geblokkeerde lichaamscircuits deblokkeren. Elke beweging is mogelijk dankzij een circuit van samenwerkende spieren. Een blokkering of functie vermindering van één spier in zo'n circuit kan het gehele circuit - en daarmee de totale beweging - beperken, ja zelfs lam leggen.
Aantal contacturen: 72