Medische propedeuse
EHBO
Spiertesten, een 'schone Kunst'

Bats Inspiratie Decoder ®
Praktijkdagen
Bloesemessences
Toegepaste Kinesiologie technieken
Lichaamcircuits, Segementen & Pijn (Groeimodule)
Meervoudige Intelligentie
Chakra psychologie
Kruiden
Dominantiepatronen
Kinderjaren Opvoeding en Manifistatie (Groeimodule)
Relaties in Harmonie (Groeimodule)
Kwetsbaarheid Rijping en Liefde - groei tot volwassenheid/wasdom (Groeimodule)
Doelen bereiken (Groeimodule)
Homeopathie
Bedrijfsvoering

Lotus One Brain
Onderstaande modulen zijn vooral gericht op "de kinesioloog als mens".
Eveneens een confronteren van de student met universele probleemstellingen, welke eerst persoonlijk doorvorst dienen te worden, alvorens als hulpverlener de ware aard van de problematiek te kunnen doorgronden en begeleiden. Het vierde jaar kan gezien worden als het afstudeerjaar, waarin de laatste hand wordt gelegd aan het basis HBO -model en de laatste ingrediënten worden aangereikt.
De OOGST van Harmonie (Groeimodule)
Man / Vrouw Zijn in ons (Groeimodule)
Wie voedt wie op? (Groeimodule)
Organisatie gezondheidszorg
Facilitator Training
Specialisatie BATS Bio-Psycho-Sociaal kinesioloog
Symbiotic Energy Transformation
Integreren diverse middelen
Consultant practicum

LOTUS –ONE BRAIN:

LOTUS - ONE BRAIN bevat alle, in Nederlands vertaalde, kinesiologische testtechnieken en praktijk leesteksten. Samengevoegd tot twee praktijkwerkboeken ten behoeve van praktijksessies in de kinesiologie praktijk. Per cursusonderdeel wordt de bijbehorende informatie verstrekt die men – al groeiende- kan bundelen tot één compleet set voor praktijksessies.

INHOUD BOEKEN:
TOOLS OF THE TRADE, de basis   :

 • Gedragsbarometer
 • Testen middels een ‘open’spiercircuit
 • Testen Motivatie en Zelftwijfel
 • Emotionele Stress Reducerende technieken (V.A.A.)
 • Creatieve visualisatie technieken
 • Leeftijdsrecessie
 • Leeftijdsprogressie

Duur:         2 dagen
Kosten:     €  150,= incl. material
                       
 BASIC ONE BRAIN, verbetering van leervermogen:

 • Verdieping van de basisvaardigheden (5 indicators)
 • Evaluatie van lichamelijk(dyslectisch stress)gedrag gerelateerd aan leerprocessen
 • Emotie, Stress en ons Brein (linker- rechterh.h. functie en dominantie) 
 • De 3 barometer stadia en het moment van het ontstaan van de stressfactor
 • Voorwaarden testen en One-Brain testschema
 • Non verbaal werken met hand determinatie (handcomputer)
 • Het Basis ONE BRAIN werkschema

Duur:   3 dagen
Kosten: € 200,= incl. materiaal

UNDER THE CODE,  ‘zien’ van de menselijke structuren en hun functie. Om instinctief en intrinsiek gedrag te herkennen, begrijpen en erkennen. Een balans tussen bewust-, onbewust- en impulsief / creatief handelen.
      -           Uitbreiding hand determinatie               

 • 15 S/F factoren en de 6 categoriën, gerelateerd aan gedragsbarometer, werking, van Nature gedrag, Pijngedrag, Ontkenning, Risico, Uitdaging, Aanwijzing en het Positieve gedrag.
 • A-type, C- type en het B-type = ‘Be’
 • Aanvullende inzichten: L/R verschillen en dominantie

                                                  Mnl./Vrl. Sexe rollen en hun onderlinge verschil

 • Effectief luisteren en de Feel/Want/Willing procedure
 • Under the Code werkschema

Duur:         3 dagen
Kosten:      € 200,= incl. materiaal

ADVANCED ONE BRAIN, omgaan met de oorzakelijk emotionele waarheid die de dyslectische blokkering veroorzaakte. Zowel een Professionele als Persoonlijke aanpak middels gebruik making van de Gedragsbarometer.
Technieken om aan het dyslectische patroon voorbij te gaan door de emotionele oorzaak te defuseren.

 • Uitbreiding hand determinatie
 • Gebruik van Bloesemtherapie om in Heden, Verleden en Toekomst in harmonie op elkaar af te stemmen
 • Uitbreiding van E.S.D. technieken
 • Uitbreiding S/F inzichten gerelateerd aan L/R verschillen, diverse oogstanden en erbij behorende symbolen
 • Uitleg en toepassing van ‘Tracking’  
 • Chakra- energie deblokkeren
 • Advanced One-Brain werkschema

Duur:         3 dagen
Kosten:      €  250,= incl. materiaal   

LOUDER THAN WORDS, in de betekenis van zelfverdediging en daarmee een direct inzicht hoe S/F werken binnen een relatie, van jou naar je Zelf, van jou in relatie tot anderen en het gedrag dat anderen demonstreren tijdens de interactie van hun onderlinge relatie naar elkaar en hun buitenwereld.

 • Alle aandacht voor S/F in en van de groep
 • Aandacht voor S/F frontaal en in Profiel
 • Bewustwording van de fysieke stress-indicators
 • Wat is de intrinsieke factor van de ‘trait’
 • Introductie van de ‘Five Bodies’
 • Introductie Shifting processen en Edelsteen-visualisatie
 • Trait-interactie en rollenspel
 • Onderscheid tussen trait-FUNCTIE en trait-SPIRIT
 • Maak zelf je verhaal
 • Louder Than Words werkschema

Duur:         3 dagen  
Kosten:      € 200,= incl. materiaal 

STRUCTURELE NEUROLOGIE,  tot nu toe ging het bewustwording van ervaring gekoppeld aan een situatie waardoor het effect had tot op dit moment in het Heden. Te samen zijn dit 3 dimensies van bewustwording.
Vanaf nu voegt de 4e dimensie zich toe en transcendeert TIJD en verandert zo het concept  van tijd. Immers enkel het moment van NU bestaat en enkel voor dit NU hielden hersencellen herinnering vast.
Tegenstellingen kunnen worden gezien als eenheid: yin laat yang zien, donker laat licht zien, ons gevoel ermee / erover maakt bewust wie / wat we zijn…
Energie beweegt tussen heden en toekomst. We noemen het E- Motion.
Middels onze INTENTIE geven we aan deze beweging richting. Intentie bepaalt onze TOEKOMST, dat wat wij naar ons laten TOEKOMEN. En het zál naar ons toekomen al vanaf onze 1e cel van vóór de embryonale fase van onze wording middels een patroon van reactie en beantwoording middels actie vanuit de zogenaamde pre-embryonale fase. Dit is de betekenis van Cloacel-energie, genetisch bepaalde celherinnering.
Hieruit zijn 3 andere functies ontstaan: vertering, uitscheiding en voortplanting.
Een simpele realiteit van energie uitwisseling in elk moment van NU.
Kunde en Kennis, Kennis en Kunde samenvloeiend, bewust en actief deelgenoot zijn van evolutie binnen de evolutiekring van de centrifugale energie (Kundalini) binnen ons individuele systeem, microcosmos, in wisselwerking met alles buiten ons, macrocosmos
Onwetendheid veroorzaakt fobie, wanneer niet begrepen vervormt dit tot verslaving, om tot slot als een obsessie heer en meester te spelen over onze vrije Keuze mogelijkheid in elk moment van NU.
Alle methodieken en technieken vanaf NU zijn gericht op FACILITEREN in de 4e dimensie en zo de vijfde dimensie te bevrijden.

 • Uitbreiding hand determinatie
 • Lichaamspolariteit
 • Rechts- Links lichaamspolariteit-integratie
 • Pijngedrag: chronisch pijngedrag /  levenspijn
 • Dwangmatig gedrag: fobie, verslaving en obsessie
 • Visuele Motivatie kaarten
 • Nutritionele Reflexpunten (Riddlerpoints)
 • Spieren: aanhechting en oorsprong, spindelen cellen Golgi peesmechaniek en of spierspoel-reflexen
 • Venous-Arteriële energie doorstroming holle organen
 •  Meridiaan energie correctie middels specifieke punten
 • Reactieve energie

Duur:         4 dagen
Kosten:      € 300,= incl. materiaal

ADVANCED S/F, een verdieping in de S/F vertaling met extra mogelijkheden voor counseling bij relatietherapie.

 • De  werkelijke betekenis der woorden op de gedragsbarometer, het Paradijs op Aarde (bewustwording van het effect van native-tongue ervaringen)
 • Hersenbalans versus ‘Oneliners’ van S/F en het Pijngedrag
 • Dubbelcheck: is ja/neen ook werkelijk ja/neen of is ABCD ‘online’
 • TAO Cross en TAO proces

Duur:          2 dagen
Kosten:       € 100,- incl. materiaal

CONSULTANT PRACTICUM, consultant-training gericht op cliënt-sessie in de praktijk. Na deze training mag u zich LOTUS – ONE BRAIN FACILITATOR noemen en bent u Psycho-Sociaal energie ‘FACILITATOR’

 • Ethiek en persoonlijke attitude
 • Omgang met cliënten
 • Het verhaal achter de klacht vertellen middels de Gedragsdecoder en de gebruikte kinesiologie correctie(s)

Duur:         2 dagen
Kosten:      €  100,=

INSTRUCTEUR TRAINING is een 5-daagse training bedoeld om na het  volgen van de groeimodulen van LOTUS zelf alle workshops tot en met Structurele Neurologie te doceren.
Indien men reeds de Facilator training heeft gedaan bij  THREE IN ONE, Burbank, Californië, U.S.A., zijn de werkboeken te bestellen om zelfstandig les te geven.
Wel wil de directie van LOTUS bij uw boekenorder een kopie van uw Facilitator- trainer certificaat.

 • communicatietechnieken/-vaardigheden
 • je voor- /overkomen
 • kennispresentatie
 • meningsuiting
 • inzicht in veel voorkomende patronen, mechanismen en processen binnen de hulpverleningsrelatie
 •  Studenten door inter-persoonlijke acties optimaal bekwamen, mensen bewust maken van subjectieve (eigen) beleving ten aanzien van ogenschijnlijke objectieve (algemeen neutrale) processen

Duur:   5 dagen
Kosten:€ 500,= incl. materiaal