Medische propedeuse
EHBO
Spiertesten, een 'schone Kunst'

Bats Inspiratie Decoder ®
Praktijkdagen
Bloesemessences
Toegepaste Kinesiologie technieken
Lichaamcircuits, Segementen & Pijn (Groeimodule)
Meervoudige Intelligentie
Chakra psychologie
Kruiden
Dominantiepatronen
Kinderjaren Opvoeding en Manifistatie (Groeimodule)
Relaties in Harmonie (Groeimodule)
Kwetsbaarheid Rijping en Liefde - groei tot volwassenheid/wasdom (Groeimodule)
Doelen bereiken (Groeimodule)
Homeopathie
Bedrijfsvoering

Lotus One Brain
Onderstaande modulen zijn vooral gericht op "de kinesioloog als mens".
Eveneens een confronteren van de student met universele probleemstellingen, welke eerst persoonlijk doorvorst dienen te worden, alvorens als hulpverlener de ware aard van de problematiek te kunnen doorgronden en begeleiden. Het vierde jaar kan gezien worden als het afstudeerjaar, waarin de laatste hand wordt gelegd aan het basis HBO -model en de laatste ingrediënten worden aangereikt.
De OOGST van Harmonie (Groeimodule)
Man / Vrouw Zijn in ons (Groeimodule)
Wie voedt wie op? (Groeimodule)
Organisatie gezondheidszorg
Facilitator Training
Specialisatie BATS Bio-Psycho-Sociaal kinesioloog
Symbiotic Energy Transformation
Integreren diverse middelen
Consultant practicum

Integreren diverse middelen:
In onze consumptiemaatschappij hebben wij de neiging ons geloof in het alles zaligmakende heil van pillen/poeders/zalven, en wat diens meer zij, te steken. In veel gevallen schenken we meer vertrouwen in middelen dan in ons eigen lichaam en zijn ‘taal'.Wanneer we alle reclames die bij ons 'binnen komen' serieus zouden nemen zijn we afhankelijk van externe stoffen. Het tegendeel is echter waar. Er vanuit gaande dat de mens als microcosmos een 'verkleinde' uitgave is van de macrocosmos en dat we allen uit dezelfde bron komen, zou je mogen concluderen dat er geen sprake is van beter of slechter. Toch gaat het een ieder niet 'gelijk' in het leven. Het is echter ons ‘individuele anders reageren‘ (lees:functioneren) dat per persoon de 'andere' effecten/reacties sorteert. Gelijk de diepere doelstelling van de homeopathie beogen we met het integreren van middelen, middels alle eerder geleerde technieken en de kennis van het B.B.P.S.-model, ook een prikkeloverdracht te bewerkstelligen die de ware potentie van die mens doet vrij komen om –middels de chemiekant van de gezondheidstriade - evenwicht te brengen tussen lichaam en geest.
Aantal contacturen: 8