Medische propedeuse
EHBO
Spiertesten, een 'schone Kunst'

Bats Inspiratie Decoder ®
Praktijkdagen
Bloesemessences
Toegepaste Kinesiologie technieken
Lichaamcircuits, Segementen & Pijn (Groeimodule)
Meervoudige Intelligentie
Chakra psychologie
Kruiden
Dominantiepatronen
Kinderjaren Opvoeding en Manifistatie (Groeimodule)
Relaties in Harmonie (Groeimodule)
Kwetsbaarheid Rijping en Liefde - groei tot volwassenheid/wasdom (Groeimodule)
Doelen bereiken (Groeimodule)
Homeopathie
Bedrijfsvoering

Lotus One Brain
Onderstaande modulen zijn vooral gericht op "de kinesioloog als mens".
Eveneens een confronteren van de student met universele probleemstellingen, welke eerst persoonlijk doorvorst dienen te worden, alvorens als hulpverlener de ware aard van de problematiek te kunnen doorgronden en begeleiden. Het vierde jaar kan gezien worden als het afstudeerjaar, waarin de laatste hand wordt gelegd aan het basis HBO -model en de laatste ingrediënten worden aangereikt.
De OOGST van Harmonie (Groeimodule)
Man / Vrouw Zijn in ons (Groeimodule)
Wie voedt wie op? (Groeimodule)
Organisatie gezondheidszorg
Facilitator Training
Specialisatie BATS Bio-Psycho-Sociaal kinesioloog
Symbiotic Energy Transformation
Integreren diverse middelen
Consultant practicum

EHBO
Docent(e) van het Nederlands Rode Kruis
De voor de therapeut wezenlijke onderdelen van de EHBO, de zgn. Levensreddende handelingen - worden geïnstrueerd door een erkend EHBO- instructeur. Levensreddende handelingen zijn op HBO niveau een verplichte aanvulling op de vereiste medische propadeuse.
Levensreddende handelingen:
* vijf belangrijke punten
* Rautekgreep
* Bewustzijnsniveau's (mee te nemen deken of matje om op de vloer te liggen)
* Waarom stabiele zijligging
* Verslikking ( greep van Heimlich)
* Onvoldoende ademhaling of afwezige ademhaling (beademings-pop)
* Circulatie stilstand (beademings-pop)
* Stelpen van ernstige bloedingen (met diverse materialen)
* Drukpunten
* Shock
* Brandwonden (metaline gaas)
* Botbreuken (kleefpleister 2½ cm breed)