Medische propedeuse
EHBO
Spiertesten, een 'schone Kunst'

Bats Inspiratie Decoder ®
Praktijkdagen
Bloesemessences
Toegepaste Kinesiologie technieken
Lichaamcircuits, Segementen & Pijn (Groeimodule)
Meervoudige Intelligentie
Chakra psychologie
Kruiden
Dominantiepatronen
Kinderjaren Opvoeding en Manifistatie (Groeimodule)
Relaties in Harmonie (Groeimodule)
Kwetsbaarheid Rijping en Liefde - groei tot volwassenheid/wasdom (Groeimodule)
Doelen bereiken (Groeimodule)
Homeopathie
Bedrijfsvoering

Lotus One Brain
Onderstaande modulen zijn vooral gericht op "de kinesioloog als mens".
Eveneens een confronteren van de student met universele probleemstellingen, welke eerst persoonlijk doorvorst dienen te worden, alvorens als hulpverlener de ware aard van de problematiek te kunnen doorgronden en begeleiden. Het vierde jaar kan gezien worden als het afstudeerjaar, waarin de laatste hand wordt gelegd aan het basis HBO -model en de laatste ingrediënten worden aangereikt.
De OOGST van Harmonie (Groeimodule)
Man / Vrouw Zijn in ons (Groeimodule)
Wie voedt wie op? (Groeimodule)
Organisatie gezondheidszorg
Facilitator Training
Specialisatie BATS Bio-Psycho-Sociaal kinesioloog
Symbiotic Energy Transformation
Integreren diverse middelen
Consultant practicum

Doelen bereiken (Groeimodule):
Schuld is een verslaving die groeit uit angst voor straf, hetgeen een basis is voor instandhouding van fobieën. Fobieën creëren we op basis van angst voor straffen in de toekomst. Deze diepliggende angsten maken dat we willen 'overwinnen' (=domineren over) op anderen, dat we anderen willen verslaan. Nonsens - Overwinningen en overwinnaars bestaan niet. Het is slechts een ontkenning van ons eigen plezier, vrijheid en succes. Het is verraad aan ons zelf. De hebzucht dan wel gierigheid (=verslaving) geven ons slechts tijdelijke bevrediging ten overstaan van onze angsten of de uiteindelijke straf voor onze bedreven zonden dan wel zonden uit nalatigheid. Een fase van bezinning in onze 4e zeven levensjaarcyclus.
Aantal contacturen: 32