Medische propedeuse
EHBO
Spiertesten, een 'schone Kunst'

Bats Inspiratie Decoder ®
Praktijkdagen
Bloesemessences
Toegepaste Kinesiologie technieken
Lichaamcircuits, Segementen & Pijn (Groeimodule)
Meervoudige Intelligentie
Chakra psychologie
Kruiden
Dominantiepatronen
Kinderjaren Opvoeding en Manifistatie (Groeimodule)
Relaties in Harmonie (Groeimodule)
Kwetsbaarheid Rijping en Liefde - groei tot volwassenheid/wasdom (Groeimodule)
Doelen bereiken (Groeimodule)
Homeopathie
Bedrijfsvoering

Lotus One Brain
Onderstaande modulen zijn vooral gericht op "de kinesioloog als mens".
Eveneens een confronteren van de student met universele probleemstellingen, welke eerst persoonlijk doorvorst dienen te worden, alvorens als hulpverlener de ware aard van de problematiek te kunnen doorgronden en begeleiden. Het vierde jaar kan gezien worden als het afstudeerjaar, waarin de laatste hand wordt gelegd aan het basis HBO -model en de laatste ingrediënten worden aangereikt.
De OOGST van Harmonie (Groeimodule)
Man / Vrouw Zijn in ons (Groeimodule)
Wie voedt wie op? (Groeimodule)
Organisatie gezondheidszorg
Facilitator Training
Specialisatie BATS Bio-Psycho-Sociaal kinesioloog
Symbiotic Energy Transformation
Integreren diverse middelen
Consultant practicum

Consultant practicum
Binnen de opleiding worden stageperioden ingelast, waarbij de eerste stage - bij voorkeur met de hele groep - op een school plaatsvindt. We werken met de basis kinesiologische technieken uit het 1e studiejaar onder supervisie van de docent. Jaarlijks wordt er een academisch-project opgezet, waaraan alle studenten van de academie deelnemen met een taak welke toegesneden is op de kennis, die men tot dan toe vergaard heeft. Het betreft projecten zoals: whiplash; postnatale depressie; enz. De werkwijze en de resultaten worden door de studenten vastgelegd in een gezamenlijk project-verslag en als boekwerk te koop voor geïnteresseerden Zie boeken .

Ook middels een ‘passieve stage' in een praktijk wordt kennis gemaakt met de werkwijze van het BATS Bio-Psycho-Sociaal® Index Scorelijst. In de diverse jaren krijgt men daarnaast korte en lange termijn opdrachten, die individueel uitgewerkt worden. Vanaf het tweede jaar wordt verwacht dat men reeds werkt in de praktijk als lichaamsenergiebalancer. De kinesioloog die met toegepaste kinesiologie werkt heeft het vanaf het begin nodig om actief in de praktijk ervaring op te doen. E-motion is namelijk energie in beweging, dat wat een mens tot leven brengt en laat leven. Ervaringsgericht onderwijs is een noodzaak in dit beroep.