Algemene Informatie

Uitgangspunten
De opleiding BATS Bio-Psycho-Sociaal kinesioloog realiseert de onderwijseindtermen via een gefaseerde programmering, die een geleidelijke opbouw van de gewenste beroepshouding oproept. Het organiserende principe voor de indeling van de leerstof is tot nu toe sterk beïnvloed door de keuze voor: * part-time onderwijs; * modulair onderwijs; * een thematisch-interdisciplinaire aanpak; * ervaringsgericht onderwijs.
Wij leiden op tot professioneel BATS Bio-Psycho-Sociaal kinesioloog®, passend binnen het Beroepsprofiel Natuurlijke genezer, die op een verantwoorde wijze zelfstandig complementair in de gezondheidszorg kan functioneren.
Accreditering verleend door F.O.N.G. (Federatie Onderwijs Natuurlijke Geneeswijzen) en beroepsverenigingen V.B.A.G. (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen), V.N.T. (Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten) L.V.N.G. (Landelijke Vereniging Natuurlijk Genezers). VNT en LVNG zijn gefuseerd vanaf november 2019 tot L.V.N.T. (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundige Therapeuten).

De professionele BATS Bio-Psycho-Sociaal kinesioloog® zult u echter niet alleen in deze sector van de Complementaire  Zorgverlening aantreffen, maar ook binnen o.a. onderwijs, beroeps- en studieadviesbureaus, human resource management, interim-management; enz.
De opdrachten, die het uitgangspunt voor het leerproces van de studenten vormen, zijn zoveel mogelijk ontleend aan relevante thema's uit de werkvelden waarvoor de studenten worden opgeleid. Hierbij wordt met name voor de ontwikkeling van de gewenste beroepshouding gewerkt aan het proces van persoonlijke transformatie – de persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei.
Slechts door je 'filosofie' te zijn, zul je je filosofie kunnen uitstralen. "Bezield en Verrukt van het leven dat we leven, maakt dat we niet over het leven 'nadenken', we ZIJN het leven".

 

Vormgeving beroepsvoorbereiding
In de opleiding wordt de integratie van theorie, praktijk, persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei van groot belang geacht voor een goede beroepsvoorbereiding van de studenten. Het is om die reden één van de uitgangspunten van het onderwijsbeleid. Dit blijkt o.a. uit de keuze voor ervaringsgericht onderwijs en de belangrijke plaats die het praktijkonderwijs in het gehele onderwijsprogramma inneemt. Veel tijd wordt ingeruimd voor het praktisch met elkaar werken, stages, werken met cliënten in b.v. speciale projecten. Studenten krijgen door de inrichting van het opleidingsprogramma ruimschoots de gelegenheid zich te profileren naar de markt c.q. binnen een zelf op te starten praktijk.