Achtergrond Informatie

Filosofie achter de opleiding
In elk organisme is een van nature bestaande tendens tot instandhouding en zelfgenezing aanwezig (ook wel levenskracht of zelfhelend vermogen genoemd). De natuurlijke genezer ziet het menselijk organisme als een eenheid van lichamelijk, mentaal en emotioneel functioneren, dat een hoger geheel vormt met de hem voortbrengende en instandhoudende omgeving, en waarbinnen organen en orgaansystemen zich in een voortdurende wisselwerking met elkaar bevinden.
De filosofie van de kinesiologie, welke vooral in de zeventiger jaren op gang kwam, sluit hier naadloos op aan.


Kinesiologie
Kinesiologie is de leer der bewegingen volgens de wet van de isometrie. In de toegepaste kinesiologie passen we deze leer toe middels het testen van spieren als non-verbaal communicatiemiddel voor ons lichaam. Dat wil zeggen dat de kinesioloog, de tester, slechts tolkt in samenspraak met de testee, de cliŰnt, wat het lichaam "vertelt" tijdens de behandeling.
De kinesioloog weet hoe een lichaam behoort te functioneren.
Echter enkel de testee weet hoe zijn/haar lichaam nu werkt, waar persoonlijke talenten en beperkingen liggen en wat en hoe de meest optimale wijze van functioneren kan zijn.
Onze wervelkolom - het centrale kanaal - is de kapstok van ons skelet, waar alle spieractiviteiten van afhankelijk zijn. Deze dient zowel ter bevestiging van organen en stelsels als wel voor onze neurologisch- energetische processen.
De kinesioloog werkt vanuit een Bio-Psycho-Sociaal Model. Uitgangspunt voor dit model is dat het chemische proces in het lichaam in samenhang staat tot ons gevoelsleven en onze denkmodellen als die mens die wij zijn en dat dit van invloed is op ons manifesteren of wel ons handelen.
Het praktisch handelen van de kinesioloog is er opgericht de energiecircuits te openen dan wel te optimaliseren zodat een goede houding letterlijk en figuurlijk de optimale basis kan vormen en het lichaam zijn regeneratievermogen optimaal kan gebruiken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis uit de meridiaantheorie, namelijk dat er verband bestaat tussen circulatie van het bloed, de lymfe en de meridiaanenergie. Tevens dat dit te be´nvloeden is door middel van aanraking c.q. massage van specifieke punten en/of reflexen dan wel door ondersteunend gebruik van bloesemessences ofwel homeopathie c.q. andere natuurlijke middelen en technieken.
De gebruikte balanceertechnieken in samenhang met mogelijke ondersteunende middelen vertellen het persoonlijke verhaal achter de klacht, het verborgene in de mens, hetgeen de onbalans tot ziekte liet groeien omdat onwetendheid hoogtij vierde.


BATS Bio-Psycho-Sociaal model
Mary Bats ontwikkelde het bijzondere BATS Bio-Psycho-Sociaal« model vanuit haar kennis als: Touch For Health Instructor; Instructor Edukinesiologie; Facilitator/ Advanced Trainer/ Consultant Facilitator/ Short Programm Facilitator (Three In One Concepts); Yoga-docente (Hatha- en Samsarazwangerschapsyoga); Voetreflex-therapeute; Prenataal-therapeute; Homeopathie; Bloesemtherapeute/consulente; Ojemann Beelddenksignaleerder; Chakra psychologe.Tevens werkend met: de psychologie van de Meervoudige Intelligenties; Cranio-sacraal therapeute; Phytotherapeute; Symbiotic Energy Transformation d.m.v. edelstenen, kruiden, micro- en myco-organismen, nosoden, meridiaancomplexen en andere Symbionten.
Van belang in deze opleiding is met name de psycho-sociale vorming van de kinesioloog, waarbij de student door zelf alle psycho-sociale processen door te lichten - vanuit eigen visie - deze groeiprocessen leert kennen en doorgronden.
Middels gezamenlijke studieprojecten dient men tot een universeel beeld te komen, waaruit een wetmatige samenhang blijkt, het zgn. "verhaal achter de klacht".
Eerder verworven kennis wordt verrijkt, gecombineerd en ge´ntegreerd met inzichten uit eerder vermelde bronnen en inzichten vanuit eigen praktijk.
Na afsluiting van deze 4 jarige kinesiologie-HBO fase is het mogelijk in ca. 2 jaar te specialiseren tot BATS Bio-Psycho-Sociaal kinesioloog«.
Het bijzondere van het BATS Bio-Psycho-Sociaal model is de ANAMNESE middels de BATS Bio-Psycho-Sociale Profiellijst«.
Deze anamnese-vorm maakt het mogelijk een 'brug' te slaan naar een regulier medische diagnose, school IQ-testen en Psychisch-Sociale hulpverlening.                                          Binnen ▒15 minuten is men in staat een energetisch overzicht en daardoor inzicht te verkrijgen in de toestand van de cliŰnt.
De BATS Bio-Psycho-Sociaal kinesioloog behandelt niet de ziekte, maar balanceert de gehele mens.
De behandeling kan preventief, curatief en/of palliatief zijn.
De sessie verschaft de cliŰnt helderheid en inzicht in de te ondernemen stappen, ondersteunende begeleiding en de mogelijkheden met betrekking tot beoogde resultaten.